இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) இலவச ஆன்லைன் விண்வெளி அறிவியல் படிப்புக்கு 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.

'விண்வெளி அறிவியல், தொழில்நுட்பத்தின் மேலோட்டம்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த பாடநெறியானது விண்வெளி அறிவியல், தொழில்நுட்பத்தின் பல்வேறு அம்சங்களில் மாணவர்களுக்கு அறிவையும் விழிப்புணர்வையும் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sorry, this option is disabled !
error: Content is protected !!